Jak zachęcić pracowników, którzy są oporni na zmiany

News

W biznesie zmiany to dobra rzecz. Jeśli firma pozostaje statyczna i nie podąża z duchem czasu, łatwo zostanie przejęta przez konkurencję. Problem polega na tym, że większość ludzi nie lubi zmian, nawet tak drobnych, jak zmiana krzesła na nowoczesne krzesło biurowe - lubimy nasze stare!

Lekkie obawy przed zmianami są normalne, ale co zrobić, gdy pracownicy wykazują opór wobec zmian? Może się tak zdarzyć, jeśli pracownik jest zatrudniony w firmie od dłuższego czasu.
Pod wieloma względami wszystko sprowadza się do skuteczności przywództwa.

Zobacz ten film, aby poznać kilka pomysłów na to, jak zachęcić opornych pracowników.

Zmiana może być dowolna - może to być zmiana sposobu pracy w biurze, np. hot desking, może to być odejście od personalizacji biura w wyniku wprowadzenia systemu hot desking, może to być kompletny remont biura, w którym modne meble biurowe zastąpią stare biurka i krzesła, lub może to być przejście na pracę zdalną. Niezależnie od tego, jaka będzie to zmiana, nawet tak niewielka, jak zmiana przestrzeni i zainstalowanie stołu konferencyjnego z systemem zarządzania kablami, jak pokazuje ten film, ważne jest, aby zarządzać tą zmianą ostrożnie i skutecznie, aby utrzymać morale.

Pytając o opinie i sugestie dotyczące nowych zmian, można również zmniejszyć ewentualne obawy, a także na bieżąco informować pracowników.

Czy spotkałeś się już z takim problemem?